Zendium Forskerpris

zendium_grab_004_1280x540

Hvad er Zendium Forskerpris?

 

Hvert år uddeles Zendiums forskerpris til forskere og formidlere, der har gjort sig særlig bemærket indenfor odontologiens verden. Tandlæger, forskere og professorer, der bemærker sig og opnår et særligt gennembrud i deres forskning, tildeles Zendiums Forskerpris.

Forskningsprisen overrækkes hvert år ved en højtidelighed, hvor den vindende forsker modtager 50.000 kr. Denne prestigefyldte anerkendelse overrækkes af en faglig komite, der udpeger forskere indenfor tandsundhed og -behandling. Komiteen består af et fagligt udvalg indenfor odontologi bestående af Ulla Pallesen, Anne Havemose, Lars Høvenhoff, Ann Wenzel, Bente Nyvad og Freddie Sloth Lisbjerg.

I 2017 er det 33. gang, at prisen overrækkes for forsknings- og formidlingsarbejde indenfor odontologi. Professorer og lektorer har gennem årene modtaget Zendiums Forskerpris for deres arbejde og forskning i at forbedre tandsundheden.

 

Tidligere vindere af Zendium Forskerpris

 

Tidligere vindere af Zendiums forskerpris har blandt andet udmærket sig på områder som regenerativ paradontalbehandling, kæbeleddets betydning for ansigtets vækst og udvikling samt endonti, der omhandler forskning i rodbehandling. Områder der har udmærket sig og skabt opmærksomhed i odontologiens verden og derved medført overrækkelse af hæderspriser for det vigtige forskningarbejde.

Back to top