Betingelser og vilkår

Juridisk Information

Vigtig juridisk information. Læs dette grundigt inden du bruger denne site. Her findes der regler for hvordan du må anvende siten og al dens information.

Generelt

Denne site er kun beregnet for personer i Danmark og al information om produkter, service og kampagner gælder kun dette land. Siten er ikke beregnet til forbrugere i andre lande. Ved at anvende vores site accepterer du vilkårene der anføres her og du bør kontrollere vilkårene hver gang du besøger den.

Såfremt der findes vilkår som du ikke accepterer bedes du lade være med at anvende denne site. Andre sites for virksomheder i Unilever-koncernen kan indeholde andre vilkår og du bør læse dem separat. Denne site (dette gælder ikke links til eksterne sites) ejes af Unilever Danmark AS, en virksomhed der er registreret i Danmark.

Vi garanterer ikke for at den information der findes på sitet er relevant for eller gælder andre steder.

Varemærker og copyright

Copyright © Unilever Danmark AS. Alle rettigheder forbeholdes Unilever Danmark AS. Al ophavsret og øvrige rettigheder gældende for tekst, billeder, lyd og software og andet materiale på denne site tilhører enten Unilever Danmark AS og datterselskaber eller anden ejer, der har givet sin tilladelse. Med "datterselskaber" menes alle virksomheder i Unilever-koncernen.

Det er tilladt at surfe på sitet og reproducere udvalgte dele ved at udskrive dem, downloade dem eller distribuere dem til andre personer, men kun i informations øjemed og ovennævnte copyrightmeddelelse skal altid inkluderes.

Reproduktioner af sitens indhold må ikke sælges eller distribueres i forretningsøjemed, ej heller redigeres eller kopieres ind i andre værker eller publikationer, hverken i elektronisk format eller som papirkopi, eller lægges ind på anden site eller gennem link til vores site uden at skriftlig godkendelse er kommet fra Unilever Danmark AS. Der gives ingen andre licenser eller rettigheder.

Alle varemærker som vises på denne site er enten i Unilever Danmark AS og datterselskabers eje eller omfattet af en licensaftale. Uautoriseret anvendelse af et varemærke fra denne site er strengt forbudt.

Produkttilgængelighed

Henvisning til produkt eller service på siten udgør ikke et tilbud om at levere dette produkt eller denne service. Information vedrørende tilgængelighed og egnethed med henblik på specielle produkter eller tjenester bør indhentes inden køb.

Indhold

Oplysningerne på denne site er publiceret i god tro og med største forsigtighed men bør kun anvendes som almen information. De er ikke pålidelige nok til at kunne anvendes til specielle formål og der gives ingen garanti med henblik på rigtighed eller fuldstændighed.

Ingen information på hjemmesiden må opfattes som rådgivning, hverken med henblik på medicinske eller juridiske spørgsmål eller ved investeringsbeslutninger. Hverken Unilever Danmark AS eller datterselskaber, deres ansatte eller anden repræsentant for Unilever Danmark AS kan hæfte for tab, beskadigelse eller udgifter som er opstået i forbindelse med anvendelse af denne site eller en site linket til den, inkluderende – uden undtagelse - alle profit tab såvel indirekte som uforudsigelige samt driftstab.

Ændringer i vilkår og hjemmeside

Vi forbeholder os ret til når som helst og uden varsel at lave ændringer eller rettelser på denne site og at afbryde eller afslutte adgang til siten hvis vi vurderer det passende eller nødvendigt.

Links til eksterne sites

I forskellige tilfælde på denne site kan du finde links til andre internetsites som er relevante for specifikke punkter for vores site. Dette betyder ikke at Unilever Danmark AS eller datterselskaber er associeret med nogle af disse sites eller deres ejere. Det er virksomhedens håb at du skal finde disse sites interessante, men hverken virksomheden, datterselskaber, deres ledelsesgruppe eller ansatte påtager sig noget ansvar eller forpligtelser for udformning eller informationsudbuddet på disse eksterne sites. Ingen af de eksterne sites er blevet undersøgt eller godkendt af Unilever Danmark AS eller Unilever Danmarks AS datterselskaber.

Personlige oplysninger

Ved at give information eller oplysninger til os samtykker du i at vi uden vederlag anvender informationen og oplysningerne og at vi dermed ikke krænker nogens rettigheder.

På de dele af siten som indeholder information der er lagt ind af andre brugere har vi ikke kontrol over den information der lægges ind, og vi har ikke pligt til at overvåge sådan information og påtager os ikke noget ansvar eller forpligtelser for en sådan information. Vi foreholder os ret til at redigere eller slette al sådan information fra siten uden varsel og når som helst i henhold til vores forgodtbefindende.

Beskyttelse af data

Personoplysninger som gives til os gennem denne site vil kun blive anvendt i overensstemmelse med vores diskretionspolitik. Læs den grundigt igennem inden du udleverer oplysninger til os.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende denne site, kontakt os på: Unilever Danmark AS, Ørestads Boulevard 73, DK-2300 København S, forbrugerkontakt på tel. 43 28 41 00.