Zendium image

Patienter med tidlige tandkødsproblemer

 

Dårlig tandkødssundhed: tegn på dysbiose?

Den seneste forskning udfordrer traditionelle ideer om mikroorganismer og sundhed. Vi ved nu, at samlingen af menneskelige mikrober (mikrobiomet), som koloniserer menneskekroppen, ikke alene kan skabe sygdomme, men også er essentiel for sundheden. Munden er ingen undtagelse. Det orale mikrobioms sundhed er direkte forbundet med mundens og tandkødets sundhed. Dette understreger en vigtig mulighed: ved at opdage tydelige tegn på forstyrrelser i mikrobiomet, såsom blødende eller betændte gummer, kan vi agere tidligt for at forbedre sundheden?

Hvordan påvirker mikrobiomet tandkødssundheden?

Indtil for nyligt var teorien relativ enkel: hvis de patogene (sygdomsfremkaldende) bakterier vedvarende findes i munden, kan tandkødsproblemer og karies blive resultatet. Men nu ser det ud til, at billedet er mere komplekst, fordi mange bakteriearter har værdifulde funktioner. Faktisk sameksisterer både sundheds- og sygdomsrelaterede bakterier i et mangfoldigt oralt økosystem. Enzymer og proteiner i spyttet hjælper naturligt dette system med at være i symbiose. 

Sygdomme kan opstå, hvis dette fint tunede økosystem i munden forstyrres. Så kan en enkelt eller nogle få sygdomsrelaterede arter begynde at formere sig og dominere, hvilket fører til dysbiose og potentielle tandkødsproblemer og karies. Dette kan for eksempel ske, hvis betændt og blødende tandkød reducerer iltniveauet i det påvirkede område og anaerobe bakterier, som forbindes til vævsskader og tandkødsbetændelse, dermed favoriseres. Denne cyklus kan være selvforstærkende. Vævsskader kan omvendt levere næringsstoffer til sygdomsrelaterede bakterier og dermed yderligere fremme dysbiose.

 

Hvilke patienter kan være ramt?

Dysbiose i mikrobiomet kan fremkaldes af ændringer i livsstil eller sundhed.  Patienter, som påvirkes af disse forandringer, er derfor mere tilbøjelige til at udvikle tandkødsproblemer og karies, og tidlige tegn på dårlig tandkødssundhed kan være et vigtigt tegn på dysbiose.

  • Under graviditet kan ændringer i hormonerne påvirke det orale mikrobiom. 
  • Livsstilsfaktorer som rygning, alkohol, dårlig kost eller stress kan skabe kronisk betændelse, som forstyrrer den naturlige balance i det orale mikrobiom.
  • Sukkersyge er forbundet med manglende regulering af stofskiftet, hvilket fører til en højbetændt tilstand, som kan påvirke mikrobiom-balancen.

Ved at opdage tidlige tegn på tandkødsproblemer i disse patientgrupper kan tandlæger have muligheder for at gribe ind og forebygge dårlig tandkødssundhed.

Gravid kvinde holder mave
Faktorer som kan påvirke det orale mikrobiom

Faktorer som kan påvirke det orale mikrobiom

Zendium forbedrer klinisk beviseligt tandkødssundheden

Den fysiske forstyrrelse af mikrobiomet ved tandbørstningen med en fluortandpasta to gange dagligt er afgørende for at holde tandkødet sundt.  Derudover er det klinisk bevist, at Zendium- tandpasta forbedrer tandkødssundheden ved at balancere det orale mikrobiom.*1 Dette gør Zendium velegnet til patienter med tidlige tegn på tandkødsproblemer, som kan indikere en ubalance i mikrobiomet. 

*Refererer til det orale plakmikrobiom og det relative forhold mellem bakteriearter i retning af de, der har sammenhæng med sundhed i stedet for sygdom efter 14 ugers tandbørstning to gange dagligt med Zendium sammenlignet med baseline eller ved brug af standardtandpasta.

1. Adams S.E. et al. Sci. Rep. (2017) 43344.