hvide pletter på tænderne

Hvide pletter på tænderne: årsager og behandling

 

Hvorfor får du hvide pletter på tænderne? 

Der kan være flere årsager til hvide pletter på tænderne. Flere faktorer kan påvirke tænderne og skabe hvide pletter på overfladen af tænderne. De hvide pletter ses ofte på fortænderne. Dårlig mundhygiejne, beskadigede tænder som barn eller dental fluorose kan være en af årsagerne

De hyppigeste årsager til hvide pletter på tænderne er:

Beskadiget tand som barn: Falder barnet og slår sine mælketænder, kan dette forårsage hvide pletter på den blivende tand. I nogle tilfælde vælger børnetandlægen at trække den beskadige mælketand ud, da et større traume på en mælketand kan skabe betændelse og forstyrre dannelsen af den blivende tand. Har du slået dine mælketænder som barn, kan dette have beskadiget de blivende tænder og derved forårsaget hvide pletter på tænderne. Denne skade er dog ikke farlig, men kan være kosmetisk generende da det næsten altid er fortænderne i overmunden traumet går ud over.

Dårlig mundhygiejne: Har du i en længere periode ikke sørget for en tilstrækkelig mundhygiejne, kan dette være endnu en årsag til hvide pletter på tænderne – dette er såkaldt kridtcaries. Personer der har haft bøjle kan også have fået kridtcaries (hvide pletter) på tænderne i behandlingsforløbet, dette skyldes at renhold af tænder i bøjlebehandling kan være en stor udfordring. Bøjebehandling bør kun igangsættes ved god mundhygiejne.

Dental fluorose: Endnu en årsag til hvide pletter på tænderne er det man kalder ”dental fluorose”. Dental fluorose er en ’fluorforgiftning’, der kommer til udtryk som hvide pletter på tænderne. Dental fluorose opstår, hvis et barn i sine første leveår har indtaget for meget fluor. Dette kan eksempelvis forekomme ved indtag af for store mængder tandpasta. Men forekommer sjældent i Danmark. Men tandpasta bør opbevares utilgængeligt for mindre børn. Dental fluorose omfatter de tænder der mineraliseres i den periode hvor barnet har fået for meget fluor. Sygdommen er dog ikke farlig, men det kan være kosmetisk generende med hvide pletter på tænderne.

Molar Incisiv Hypomineralisation er en hyppigt forekommende emaljedefekt. Defekterne kan både være hvidlige og brunlige. Defekten kaldes også MIH. Man er endnu ikke sikker på årsagen til denne mineraliseringsforstyrrelse – men regner den for at være miljøbetinget eller multifaktoriel. Tænder med MIH er hypersensitive og disponerer for tidlig udvikling af caries. Mundhygiejnen skal være i top – hyppige kontroller – eventuelt suppleret med særlige fluorbehandlinger på tandklinikken er nødvendige.

Amelogenesis imperfecta eller ufuldstændig emaljedannelse, er diagnose på en meget sjælden arvelig tand-dannelsesforstyrrelse, der ikke er alment kendt (amelogenese = emaljedannelse, imperfecta = ufuldstædig).

Diagnosen omfatter medfødte ændringer i emaljestrukturen, hvor alle tænder i såvel mælketandsættet som i det blivende tandsæt er påvirket i mere eller mindre alvorlig grad.

Der er stor variation i det kliniske billede og også forskellig arvelighed. Emaljemisdannelserne ses også i forbindelse med generel sygdom eller syndromer.

Mælketænder

Kan de hvide pletter på tænderne fjernes?

Der er stor forskel på ”hvide pletter på tænderne” – det er derfor altid en god ide at afstemme med din tandlæge hvilken behandling der afhjælper dit behov.

Tandlægen kan i nogle tilfælde udjævne tændernes farveforskel ved en tandblegning. Dette bør dog foregå hos tandlægen under kontrollerede forhold og ikke derhjemme.

Tandlægen kan også lave porcelænsfacader på tænderne som behandling af de hvide pletter. Porcelænsfacaderne sættes på de eksisterende tænder for at dække de hvide pletter. Denne behandling er dog omkostningsfyldt.

Hvad kan du selv gøre ved hvide pletter på tænderne

Har du allerede dental fluorose, kan du desværre ikke selv forebygge eller behandle hvide pletter på tænderne. Har du børn, kan du dog være opmærksom på, at du kun anvender den anbefalede mængde fluortandpasta nåd du børster dit barns tænder hvorved dental fluorose forebygges. Desuden opbevares tandpasta uden for mindre børn rækkevidde.

Har du hvide pletter på tænderne, kan du ligeledes opsøge din tandlæge for at konstatere årsagen til pletterne og eventuelt behandle pletterne eller få tandlægens råd om netop dine tænder.

Anbefalingerne i denne artikel gør det ikke ud for en lægelig vurdering, de er udelukkende tilgængelige til oplysningsformål. Vi anbefaler, at du opsøger din tandlæge, hvis du oplever nogen af de nævnte symptomer.